Górnośląska Agencja
Rozwoju Regionalnego S.A.
Polska Dziennik Zachodni

ZAPRASZAJĄ

w dniu 28 maja 2010 r. do wzięcia udziału w forum zatytułowanym:

Dotacje na sukces!
Jak śląskie przedsiębiorstwa wykorzystują
fundusze unijne?

organizowanym w ramach Europejskiego Tygodnia MŚP 2010

Miejsce: Media Centrum w Sosnowcu, ul. Baczyńskiego 25 A
(siedziba Redakcji dziennika "Polska Dziennik Zachodni")
Czas: 28 maja 2010 r. , godz. 10.00 - 13.00.

Program forum przewiduje wystąpienia Minister Rozwoju Regionalnego, Pani Elżbiety Bieńkowskiej, Marszałka Województwa Śląskiego, Pana Bogusława Śmigielskiego, Pani Małgorzaty Staś, Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, Pani Małgorzaty Łąckiej - Matusiewicz, Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego oraz Prezes Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., Pani Bożeny Rojewskiej.

Forum prezentować będzie między innymi stan wykorzystania środków unijnych obecnej perspektywy finansowej oraz prognozy związane z Funduszami UE na lata 2014 - 2020. Forum organizujemy we współpracy z Redakcją największego regionalnego dziennika "Polska Dziennik Zachodni".

Do udziału zaproszeni zostali reprezentanci władz samorządowych i lokalnych, instytucje otoczenia biznesu z naszego Regionu oraz przedsiębiorcy.

Szczegółowy program forum

PATRONAT HONOROWY

ELŻBIETA BIEŃKOWSKA, MINISTER ROZWOJU REGIONALNEGO
BOGUSŁAW PIOTR ŚMIGIELSKI, MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Forum jest współorganizowane w ramach projektu Enterprise Europe Network "Wsparcie dla biznesu w zasięgu ręki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Uprzejmie prosimy o dokonywanie zgłoszeń do dnia 24 maja br. poprzez poniższy formularz zgłoszeniowy.

Formularz zgłoszeniowy uczestnictwa

Nazwa instytucji/firmy*
Adres*
Telefon*
Imię*
Nazwisko*
E-mail
Faks
Stanowisko
Kontakt tel.
Wszystkich gości zachęcamy do wcześniejszego zadawania pytań,
odpowiedzi na nie przedstawimy podczas forum.
Pytanie:

* - pola wymagane

Informacje o SME WEEK 2010

Tegoroczna edycja Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbędzie się w dniach 25 maja - 1 czerwca 2010 r. Tematem ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz rozwoju przedsiębiorczości jest informowanie na temat wsparcia dostępnego dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym; promowanie przedsiębiorczości, aby coraz więcej ludzi, w tym szczególnie młodzieży, poważnie rozważyło prowadzenie działalności gospodarczej jako opcję w wyborze kariery zawodowej; wyrażenie uznania dla przedsiębiorców za ich wkład w dobrobyt, tworzenie miejsc pracy, innowacyjność i konkurencyjność w Europie.
Więcej: http://ec.europa.eu

Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego
40-039 Katowice, ul. Powstańców 17
Tel. 32/ 72 85 907 lub 32/ 72 85 921, fax. (032) 72 85 922
r.jawor@garr.pl lub i.dubacka@garr.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GARR S.A. z siedzibą w Katowicach do celów związanych z realizacją usług oraz przekazywaniem informacji handlowych, w tym przesyłaniu ich drogą elektroniczną i podejmowaniem działań marketingowych i reklamowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204)).